Pregled kolegija po semestrima

timeline_pre_loader

1. semestar

Matematika

Računalni engleski jezik 1

Uvod u ICT tehnologije

Algoritmi i strukture podataka

Osnove programiranja

2. semestar

Numerička matematika

Računalni engleski jezik 2

Formalne metode specifikacije

Računalne mreže i mrežne usluge

Objektno-orijentirano programiranje

3. semestar

Baze podataka

Osnove tehničkih sustava

Ekonomika startup poduzeća

Programiranje u .NET okolini

Osnove web programiranja

4. semestar

Operacijski sustavi

Web programiranje na strani poslužitelja

Skriptni programski jezici

Mrežno programiranje

Vjerojatnost i statistika

Integracija računala i telefonije

Upravljanje projektima

5. semestar

CMS sustavi

Programiranje mobilnih aplikacija

Stručna praksa

Digitalizacija i e-prikaz dokumenata

E-learning

6. semestar

Projektiranje informacijskih sustava

Sigurnost informacijskih sustava

IT sustavi u oblaku

Multimedijski sustavi

Završni rad