Kako upisati studij Računarstva na Aspiri?

Temeljem državne mature

.

 

Upisni postupak uključuje:

 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Uspjeh na državnoj maturi
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća

 

Temeljem razredbenog postupka


Upisni postupak uključuje:

 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Pisana provjera opće kulture i obaviještenosti
 • Test iz matematike
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća

Prijelaz s drugog studija

 

Upisni postupak uključuje:

 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Položeni ispiti se priznaju*
 • Drugi položeni predmeti mogu se priznati kao izborni predmeti
 • Cijena studija se umanjuje prema broju priznatih ECTS bodova

 

* Studentu se priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem poklapaju barem 70% sa sadržajem kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer podudaranja sadržaja manji od 70%, profesor može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.

Potrebna dokumentacija

Dokumenti za prijavu razredbenog postupka:
• svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjerena preslika),
• prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
• preslika domovnice i rodnog lista,
• prijava za upis koja se dobije u Visokoj školi ili na web stranici,
• uplatnica za troškove razredbenog postupka (180 kn) na račun IBAN: HR4024840081104992880

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja razredbenog postupka.

Dokumenti za upis:
• originali ranije priloženih dokumenata,
• matični list,
• upisni list i indeks koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
• dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm) za indeks i matični list i
• potvrda o plaćenoj školarini.

Saznaj više o modelima plaćanja školarine

 

* Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja sukladnosti inozemne svjedodžbe kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.

Način vrednovanja

Uspjeh tijekom četiri razreda srednje škole

Prosjek svih ocjena nosi do 40 bodova

Ispit državne mature

Hrvatski jezik, razina B nosi do 20 bodova
Matematika, razina B nosi do 20 bodova
Strani jezik, razina B nosi 20 bodova

* Kandidati koji nisu polagali predviđenu razinu Engleskog jezika mogu posebno polagati test poznavanja engleskog jezika u Aspiri.

Posebna postignuća (dodatni bodovi):
1.-3. mjesto na državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta i poznavanje trećeg stranog jezika prema međunarodno priznatoj potvrdi 5 bodova.

Hrvatski