Školarina i način plaćanja

Školarina uključuje:

– indeks,
– pravo pohađanja predavanja, seminara i vježbi,
– nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
– konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
– izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
– mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
– korištenje knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
– korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava,
– sudjelovanje u svim van nastavnim sadržajima u Aspiri,
– Raspberry Pi 3 model B komplet,
– sudjelovanje na Danu karijera,
– pravo na licencirani Microsoft software kroz Microsoft Imagine program,
– stjecanje IT certifikata (iz ponude cjeloživotnih programa Aspire i Suvremenog učilišta).

Školarinu je moguće podmiriti jednokratno ili kroz 12 gotovinskih mjesečnih rata.

Hrvatski