O Aspiri

Veleučilište Aspira je obrazovna institucija iz područja sportskog, turističkog i gastronomskog menadžmenta  te programskog inženjerstva. Nastavne planove i programe smo kreirali sukladno najnovijim svjetskim i europskim standardima i strategijama obrazovanja,  uz suradnju s realnim sektorom kako bismo studente što konkretnije pripremili za tržište rada i pružili im znanja.

Veleučilište je registrirano u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i prepoznato kao visokokvalitetna institucija te certificirana ISO certifikatom za kvalitetu nastave.

Povijest Aspire

Veleučilište Aspira je dio obrazovne grupacije zajedno sa Pomorskim učilištem Atlantis i Suvremenim učilištem Split koja je najveća privatna obrazovna ustanova u Hrvatskoj koja se bavi visokoškolskim obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u gotovo svim sektorima.

Suvremeno učilište Split, ujedno i osnivač Aspire,  već 25 godina izvodi verificirane programe kao i brojne treninge iz područja menadžmenta, poduzetništva, komunikologije, knjigovodstva i turizma. Obrazovni programi iz područja ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma su verificirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Međunarodno pomorsko učilište i trening centar Atlantis čiji je osnivač također Suvremeno učilište u Splitu, nudi široki spektar edukacije i osposobljavanja pomoraca sukladno STCW konvenciji. Visoko kvalitetno i profesionalno osoblje, suvremeno opremljeni kabineti i simulatori, omogućuju kvalitetu obrazovanja i osiguravaju pouzdanost i učinkovitost u radu. Pomorsko učilište Atlantis dobitnik je certifikata CRS i Lloyd  register sustava upravljanja kvalitetom.

Strategija Aspire je:

  • povezivanje s inozemnim institucijama
  • usklađivanje s europskim obrazovnim dostignućima
  • sustavno i organizirano poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu povećanja kompetitivnosti Visoke škole
  • pokretanje studija na engleskom jeziku
  • sudjelovanje u međunarodnim projektima,
  • razvijanje multikulturalnog okruženja
  • povećavanje mogućnosti zapošljavanja studenata
  • primjena visokih tehnoloških dostignuća u obrazovanju
  • obrazovanje dostupno svima (razvijanje različitih mogućnosti obrazovanja, studij na daljinu, cjeloživotno obrazovanje…)
Strategija poslovanja Aspira

Bolonjski proces

Temeljni ciljevi kojima ovaj program teži su, sukladno značajkama Bolonjskog procesa; individualizirani rad u malim grupama uz neposredan mentorski nadzor asistenata i profesora, visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata; veliki udio izbornih nastavnih sadržaja koje studenti mogu izabrati s bilo kojih drugih visokih učilišta te fleksibilna organizacija studija tj. prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenta uz zadržavanje stručnog naziva. Također, studij je komparabilan sa srodnim studijima poznatih i renomiranih inozemnih visokih učilišta. 

Vrhunski predavači

Kvalitetno osmišljen studijski program upotpunjen je kompetentnim vrhunskim stručnjacima – predavačima. S obzirom na veliku zastupljenost stručne prakse i radionica predavači su redom iz područja turizma, sporta, gastronomije i računarstva. Studenti kroz predavanja i konzultacije sa stručnjacima predavačima stječu konkretna i primjenjiva znanja i vještine za rad koja im služe kao podloga za uspješno daljnje usavršavanje.

Gospodarski savjet

Cilj Gospodarskog savjeta Veleučilišta Aspira je približavanje studenata tržištu rada te dobivanje informacija o potrebama poslodavaca. Brojni eminentni gospodarstvenici, predstavnici tvrtki, lokalne uprave te sportskih saveza, članovi su Savjeta. Gospodarski savjet omogućava praksu za studente Aspire, pruža pomoć u realizaciji javnih predavanja i tribina te razvija zajedničke projekte sa Aspirom i njenim studentima.

Erasmus Plus Mobility program

Veleučilištu Aspira je u cilju jačanja međunarodne suradnje dodijeljena Erasmus + povelja za razdoblje 2021.- 2027. Riječ je o programu za obrazovanje i osposobljavanje te jačanju vještina mladih u svrhu njihove veće zapošljivosti. Na Veleučilišta Aspira ćemo kroz aktivnosti međunarodne suradnje obogatiti nastavni proces jer planiramo kroz niz međunarodnih suradnji, kako s obrazovnim ustanovama tako i raznim organizacijama, kontinuirano dovoditi eminentne inozemne eksperte kojim svojim znanjem i iskustvom mogu značajno pridonositi suvremenosti nastavnog programa i ići u korak sa svakodnevnim iskoracima računalne struke.

Suradnje s visokoškolskim ustanovama

Visokoškolske obrazovne ustanove s kojima Aspira ima ostvarenu suradnju su FH Kufstein University iz Austrije, Wyzsza Szkola Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Ekonomiczny We Wroclawiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wyzsza Szkola Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego W Warszawie, Politechnika Opolska, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa iz Poljske, Universitatea Stefan Cel Mare iz Rumunjske, Univerza V Ljubljani, Ekonomska sola Celje, Fakultet za šport iz Slovenije, OTH Amberg University iz Njemačke, Hochschule Koblenz, University of Applied Sciences iz Remagena, Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education in Leszno, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego iz Varšave, Adnan Menaderes University iz Turske, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja iz Sarajeva, International University College iz Bugarske, Masarykova univerzita, Brno Stred, Kauno Kolegia, University of Applied Science te Lietuvos Sporto Universitetas, Universiteti Shtetëror i Tetovës  iz Makedonije, Edukacijski fakultet univerziteta u Travniku, Instituto Universitário da Maia  u Portugalu, Institute of Hospitality Management in Prague, Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, School of Business and Management Novo Mesto, GB Creation & Advice Consulting, Madrid, Agrivi, Madrid, Sports Management School in Paris, Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Budapest,  Portsmouth FC itd.

Studij uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja. Izvanrednim studentima omogućene su individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu.

Merlin-sustav za e-učenje

E-učenje je proces obrazovanja, učenja i poučavanja, uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja pri tome doprinosi unaprjeđenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

Danas je sveprisutna potreba, ali i želja da se unaprijedi kvaliteta i dostupnost različitih obrazovnih programa. Pri tome je obrazovanje postalo cjeloživotnim procesom i potrebom, pa se briga o dostupnosti i kvaliteti odnosi na sveukupni ciklus cjeloživotnog obrazovanja. Kvalitetna implementacija tehnologija e-učenja donosi niz prednosti u obrazovni proces i omogućava željeno novo, moderno i kvalitetno obrazovanje.

E-učenje kao takvo omogućava prilagodbu individualnim potrebama studenata, aktivno sudjelovanje i aktivnu ulogu, ažurnije obrazovne materijale, globalni pristup različitim obrazovnim sadržajima, više komunikacije nastavnik – student i student – student, timski rad, bolju iskorištenost vremena , samostalnu provjeru znanja studenata te kontinuirano mjerenje i praćenje napretka studenata.

Sustav za e-učenje je sustav za upravljanje obrazovnim sadržajima i općenito obrazovnim procesom. Sustav za e-učenje omogućava stvaranje virtualnog okruženja u kojem se odvija obrazovni proces. Riječ je o složenom softveru koji kombinira objavu obrazovnih materijala s alatima za procjenu znanja, alatima za komunikaciju i alatima za administraciju polaznika i njihovih rezultata.

Merlin je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija studija uz primjenu tehnologija e-učenja. Temelji se na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika. Svaki student Veleučilišta je uključen u sustav za e-učenje Merlin.

Hrvatski