Kutak za roditelje

Želite biti sigurni da Vaše dijete upisuje fakultet koji će maksimalno iskoristiti njegov potencijal? Želite biti sigurni da je Vaše dijete u pravim rukama? Naravno, svaki roditelj želi najbolje svome djetetu, želi biti siguran da je na pravom putu. Stoga Vam Visoka škola Aspira i pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u visokom obrazovanju vašeg djeteta.

Roditelji imaju mogućnost dobivanja informacija o svome djetetu iz prve ruke od strane Koordinatora za studente koji individualno prati njihov rad. Koordinator za studente prati dolaznost, aktivnost i uspjeh svakog studenta te upozorava ukoliko student ne ispunjava svoje propisane studentske dužnosti. Također, svakom izvanrednom studentu je dodijeljen i Student mentor koji mu pruža sve studentske informacije dobivene iz klupe i njegova je spona s redovnim praćenjem nastave i svim materijalima sa predavanja.

Roditelji imaju mogućnost dogovaranja roditeljskog sastanka s Koordinatorom za studente.

Moto Aspire je da se želi izvući maksimum od svakog studenta te da se žele stvoriti preduvjeti kako bi  svaki student koji je upisao Aspiru,  uistinu je i završi!

Hrvatski