Studentski kredit

Studentski krediti KENTBANK za studente Aspire

Za pristupačnije obrazovanje i bolje standarde studiranja i školovanja, KENTBANK razvila je studentske kredite koji omogućuju pokrivanje troškova školarine i troškove života za vrijeme školovanja.

Fleksibilnost pri korištenju kredita:

  1. Mogućnost odobrenja kredita unaprijed za sve planirane godine studija.
  2. Kredit za financiranje troškova života za vrijeme studija
  3. Kredit se odobrava u ukupnom iznosu školarine za sve godine studija. Svake godine, prema potvrdi o upisu koju donesete, koristi se iznos potreban za plaćanje školarine u tekućoj godini. Na taj način nema opterećenja s otplatom kredita tijekom studiranja.
  4. Mogućnost ugovaranja počeka sukladno dogovoru.
  5. Navedeni krediti odobravaju se tako da od klijenta tražimo izjavu o zapljeni i zadužnicu, uz zadovoljenje kriterija kreditne sposobnosti.

Za sve upite o financiranju školovanja obratite se gđi. Marijani Bartulović na sljedeće kontakt telefone:

Tel: +385 (21) 571 518

Fax: +385 (21) 312 910

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita

Studenti svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u RH i inozemstvu

Status klijenta

Kredit je namijenjen klijentima banke kao i osobama koje nemaju status klijenta banke

Rok vraćanja

Do 120 mjeseci

Način vraćanja

U mjesečnim anuitetima.

Korisnik kredita treba početkom svake akademske godine predočiti Banci potvrdu o statusu studenta.

Kamatna stopa

6,00% godišnje (za klijente banke), 6,50% (za osobe koje nemaju status klijenta banke)

Efektivna godišnja kamatna stopa

uz status klijenta već od 6,39%, bez statusa klijenta od 6,92%

Visina kredita

od 4.000,00 do 100.000,00 HRK

Isplata kredita

Kredit se isplaćuje na multivalutni tekući račun otvoren u KentBank d.d.

Hrvatski