Stipendije

Za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji:

  1. slabije imovinsko stanje;
  2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju;
  3. kandidati ne smiju biti u radnom odnosu

Ugovor o stipendiranju produljuje se na kraju svake akademske godine, nakon završetka jesenskih ispitnih rokova. U slučaju ponavljanja godine ili postignutog prosjeka ocjena u toku jedne godine studija ispod 4,0 kandidat gubi pravo na daljnje stipendiranje.

Prijave za dodjelu stipendije se vrše preko prijavnice, a kompletna dokumentacija se dostavlja u Studentsku službu Visoke škole do završetka rang liste kandidata za upis na studij.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti: domovnicu, svjedodžbe srednje škole i maturalnu svjedodžbu ili svjedodžbe srednje škole i državne mature (za kandidate koji se upisuju temeljem državne mature), rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili potvrdu o prihodima kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno druge dokumente iz kojih je vidljiv teži socijalni status i/ili imovinsko stanje kandidata (obitelji).

Hrvatski