About Aspira

Aspira College is a higher education institution with degrees in sports, travel and gastronomy management and software engineering. Our educational strategy is in accordance with latest global and European trends and standards. Collaboration with private and public institutions prepares our students for the labor market and imparts meaningful knowledge.

The College has been certified in accordance with the Higher Education Act of the Republic of Croatia. We are recognized at home and internationally as a high-end institution and are the recepients of ISO academic excellence certificates.

History of Aspira

Aspira College is the flagship institution of a group including the Atlantis Maritime Education and Training Center and the SUS Community College of Split. This is the largest private education institution in Croatia, offering degrees and certificates in almost all sectors of the economy.

SUS Community College, the cofounder of Aspira, has been issuing certificates for 25 years. Some of the many fields include management, entrepreneurship, communications, accounting and the travel industry. Educational programs in hospitality, hotel management and travel have been certified by the Croatian Ministry of Science and Education.

Atlantis International Maritime Education and Training Center, also founded by SUS Community College, offers a broad spectrum of educational and training programs for maritime professionals in accordance with the STCW Convention. High quality professional staff, modern simulators and other devices provide a quality education and ensure work efficiency. Atlantis Maritime Education and Training Center has been awarded the CRS Certificate and the Lloyd’s Register quality management system.

Strategija Aspire je:

  • povezivanje s inozemnim institucijama
  • usklađivanje s europskim obrazovnim dostignućima
  • sustavno i organizirano poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu povećanja kompetitivnosti Visoke škole
  • pokretanje studija na engleskom jeziku
  • sudjelovanje u međunarodnim projektima,
  • razvijanje multikulturalnog okruženja
  • povećavanje mogućnosti zapošljavanja studenata
  • primjena visokih tehnoloških dostignuća u obrazovanju
  • obrazovanje dostupno svima (razvijanje različitih mogućnosti obrazovanja, studij na daljinu, cjeloživotno obrazovanje…)

Bolonjski proces

Temeljni ciljevi kojima ovaj program teži su, sukladno značajkama Bolonjskog procesa; individualizirani rad u malim grupama uz neposredan mentorski nadzor asistenata i profesora, visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata; veliki udio izbornih nastavnih sadržaja koje studenti mogu izabrati s bilo kojih drugih visokih učilišta te fleksibilna organizacija studija tj. prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenta uz zadržavanje stručnog naziva. Također, studij je komparabilan sa srodnim studijima poznatih i renomiranih inozemnih visokih učilišta. 

Top Lecturers

A quality curriculum has been enhanced with highly competent expert lecturers. Considering the number and importance of professional internships and workshops, the lecturers are all leaders in the fields of travel, sports, gastronomy and IT. Lessons and consults with expert lecturers present students with specific, applicable knowledge and skills which can lead to success in the labor market and a springboard for further specialization.

Business Council

The Aspira College Business Council has been set up to help students approach the labor market, and also to acquire information about the needs of employers. Numerous eminent business leaders, public officials and sports figures are members of the Council. The Business Council provides practice for Aspira students, helps to set up public lectures and discussion boards and developes various projects in collaboration with Aspira and its students.

Erasmus Plus Mobility Program

Aspira  Colege has made gains in strengthening international cooperation by winning the university charter for the 2014-2020 period. The charter is an education and training program focused on teaching young people skills that will help their employability. At Aspira College international collaboration is an ongoing project, as we plan to increase the number of institutions, educational and other, with whom we collaborate in bringing their experts to share cutting edge developments with our students. In the IT sector, this practice is of particular importance.

Partners in Higher Education

Higher Education institutions with whom Aspira has partnered thus far:
FH Kufstein University in Austria, Wyzsza Szkola Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Wyzsza Szkola Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego W Warszawie, Politechnika Opolska, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa and Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education in Leszno in Poland, Universitatea Stefan Cel Mare in Romania, Univerza V Ljubljani, Ekonomska sola Celje, Fakultet za šport and Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, OTH Amberg University and Hochschule Koblenz in Germanz, University of Applied Sciences of Remagen, Adnan Menaderes University iz Turske, Faculty of Sports and Physical Education in Sarajevo and the Education Faculty of Travnik University in Bosnia-Herzegovina, International University College in Bulgaria, Institute of Hospitality Management in Prague, Masarykova univerzita in Brno in Czechia, Kauno Kolegia, University of Applied Science and Lietuvos Sporto Universitetas in Lithuania, Universiteti Shtetëror i Tetovës in Macedonia, Instituto Universitário da Maia in Portugal, GB Creation & Advice Consulting, and Agrivi in Madrid, Spain, Sports Management School in Paris, France, Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Budapest in Hungary, Portsmouth FC in England etc.

Studij uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja. Izvanrednim studentima omogućene su individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu, a predavanja se mogu pratiti i putem video prijenosa.

Također, Visoka škola ASPIRA omogućuje izvanrednim studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje određenih ispita online. Ispiti će se obavljati uz softversku podršku u sklopu sustava Merlin.

Merlin-sustav za e-učenje

E-učenje je proces obrazovanja, učenja i poučavanja, uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja pri tome doprinosi unaprjeđenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

Danas je sveprisutna potreba, ali i želja da se unaprijedi kvaliteta i dostupnost različitih obrazovnih programa. Pri tome je obrazovanje postalo cjeloživotnim procesom i potrebom, pa se briga o dostupnosti i kvaliteti odnosi na sveukupni ciklus cjeloživotnog obrazovanja. Kvalitetna implementacija tehnologija e-učenja donosi niz prednosti u obrazovni proces i omogućava željeno novo, moderno i kvalitetno obrazovanje.

E-učenje kao takvo omogućava prilagodbu individualnim potrebama studenata, aktivno sudjelovanje i aktivnu ulogu, ažurnije obrazovne materijale, globalni pristup različitim obrazovnim sadržajima, više komunikacije nastavnik – student i student – student, timski rad, bolju iskorištenost vremena , samostalnu provjeru znanja studenata te kontinuirano mjerenje i praćenje napretka studenata.

Sustav za e-učenje je sustav za upravljanje obrazovnim sadržajima i općenito obrazovnim procesom. Sustav za e-učenje omogućava stvaranje virtualnog okruženja u kojem se odvija obrazovni proces. Riječ je o složenom softveru koji kombinira objavu obrazovnih materijala s alatima za procjenu znanja, alatima za komunikaciju i alatima za administraciju polaznika i njihovih rezultata.

Merlin je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija studija uz primjenu tehnologija e-učenja. Temelji se na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika. Svaki student Visoke škole je uključen u sustav za e-učenje Merlin.

English